Fasádní lepidla, stěrky, perlinka a lepící pěna


Proč je důležitá aplikace penetračních nátěrů s armovací tkaninou (perlinkou) a z jakých důvodů zvolit realizační firmu právě z našeho seznamu

Chystáte se zateplovat váš dům či třeba chalupu? Naše firma se zabývá kompletní dodávkou materiálu pro realizaci fasád. Rádi bychom vám v této kategorii nabídli naše služby v oblasti aplikace penetračních nátěrů či montáží armovacích tkanin s  montáží doplňků do zateplovacích systémů. Dodávky vysoce kvalitních materiálů jako jsou armovací tkaniny, podomítkové rohové lišty s perlinkou, fasádní lepidla či stěrky nebo lepící pěny a podobně odebíráme pouze od předních výrobců jako je například Den Braven, Weber, Cezar aj. Materiál vám tedy umíme nejen prodat, ale i nabídnout odbornou pomoc při instalaci. V nabídce naleznete realizace veškerých potřebných kroků pro dokončení výsledné přípravy fasády před nanášením omítky či barvy. Jedná se o instalaci armovací tkaniny (perlinky) do fasádního lepidla, montáž doplňků do zateplovacího systému či aplikace penetračních nátěrů na obvodovou stěnu. Fasáda je vizitkou celého domu, protože vytváří první estetický dojem a prozrazuje však hodně i o komfortu, který interiér poskytuje. Její funkci určuje především správné zateplení. Správná instalace a výběr materiálu přinese v konečném výsledku zateplené fasády svému uživateli řadu výhod v podobě dlouhé životnosti a správné funkčnosti fasády. Aplikace penetračních nátěrů je zapotřebí, aby uspokojivě plnila hned několik důležitých funkcí, kterými jsou například zpevnění nesoudržných podkladů, sjednocení nasákavosti podkladů a zvýšení přilnavosti dalších povrchových úprav. Armovací tkanina (perlinka) pro změnu plní funkci vyztužující a je důležitá pro zpevnění zateplovacího systému. Armovací tkanina prodlužuje životnost a zkvalitňuje celkovou soudržnost jednotlivých částí fasády spolu s penetračním nátěrem a fasádním lepidlem. Pokud by se neaplikovala výztužná vrstva spolu s penetračním nátěrem hrozí časem odlupování fasády od podkladu. Místa, která jsou obzvlášť namáhaná je aplikace armovací tkaniny (perlinky) velmi důležitá a to z důvodu, aby nedošlo k poničení tepelné izolace, což by vedlo k velkým finančním výdajům spojenými s opravou. Při aplikaci penetračních nátěrů či montáži armovacích tkanin (perlinky) je zapotřebí postupovat dle technologických předpisů a důkladně kontrolovat průběh kvality během realizace, aby se předešlo chybným krokům. Naši smluvní realizační firmy disponují plně kvalifikovanými řemeslníky, kteří při své práci vždy dbají na správné postupy, aby výsledné dílo bylo pokaždé vysoce kvalitní.

Postup při aplikaci penetračního nátěru a montáž armovací tkaniny (perlinky)

Před zahájením aplikace penetračního nátěru je zapotřebí nátěr důkladně zamíchat. Preferujeme mechanickou aplikaci. Je to z důvodu, že váleček nebo štětec svým mechanickým vlivem ulehčuje pronikání penetračního nátěru do podkladu. V případě, kdy je nutné ředění penetračního nátěru, dodržujeme vždy správné poměry ředění, které udává daný výrobce penetračních nátěrů. Penetrační nátěr nanášíme rovnoměrně na podklad. Aplikujeme jen takové množství, jaké je podklad schopný vsáknout. Pokud se při natírání objeví lesklé plochy, znamená to, že jsme nanesli příliš velké množství penetračního nátěru a je třeba ho odstranit. Poté by totiž došlo ke zhoršení přilnavosti dalšího nátěru. Penetrační nátěry aplikujeme ve více vrstvách, při čemž další vrstvy nátěru není dobré odkládat, protože když nátěr plně vyschne, zacelení obou vrstev je pak složitější. Penetrační nátěr musí být po aplikaci zcela vsáknutý do podkladu. V případě, že se vytvoří louže, je třeba je rozetřít v celém rozsahu penetrované plochy.

     Před zahájením aplikace armovací tkaniny (perlinky) nejprve osadíme všechny ukončovací, dilatační a těsnící lišty a výztužné prvky. Nejdříve se aplikuje armovací tkanina (perlinka) na nároží, hrany, ostění a nadpraží objektu a určené plochy v projektové dokumentaci. K tomu se používají plastové nebo nekorodující rohy s již zabudovanou sklovláknitou armovací síťkou. Na napenetrovaný podklad tenkou vrstvou lepidla naneseme armovací lepidlo ozubeným hladítkem 10x10 mm.

Do připraveného lože z lepidla vtlačíme armovací síťku (perlinku). Tmel, který vystoupí skrz síťku, se následně po případném doplnění vyrovná a uhladí.

Armovací síťka se doporučuje ukládat směrem od shora dolů s min. přesahem ve spojích 10 cm. Přesah 10 cm se doporučuje provést iv místech vyztužení a na rozích objektu. Základní vrstva se provádí v tloušťce 3-6 mm. Dokud se nedosáhne tloušťka 3 mm v jednom pracovním kroku, doporučuje se provést další vrstvu v průběhu 12-24 hodin už bez další výztuhy. Armovací síťka (perlinka) nesmí ležet na izolaci bez lepidla. Armovací síťka (perlinka) musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta fasádním lepidlem. Struktura armovací síťky (perlinky) nesmí být prokreslena do povrchu armovacího fasádního lepidla. Síťka se ukládá do vnější třetiny stužiacej vrstvy, pokud to celková tloušťka vrstvy dovoluje. Minimální krytí armovací síťky (perlinky) se doporučuje 1mm, v místech přesahu 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění fasádním lepidlem v úrovni základní vrstvy, musí se pro jeho nanášení vytvořit spára s tloušťkou potřebnou pro dané lepidlo podle předpisu výrobce. Zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození lze zajistit dvojitým vyztužením v základní vrstvě. Časový rozdíl mezi dvojitou aplikací armovací tkaniny (perlinky) nesmí přesáhnout 24 hodin.

      Pokud se tedy chystáte zateplovat váš dům a nejste si jisti s výběrem vhodných armovacích tkanin (perlinek) nebo fasádních lepidlem či doplňků a potřebujete odbornou pomoc při realizaci, neváhejte kontaktovat naše specialisty. Rádi vám poradíme vhodný a cenově výhodný produkt, který splní vaše očekávání. Našim klientům garantujeme vysokou kvalitu realizace pod ochranou zkušených řemeslníků a v dohodnutém termínu, včasné předání zakázky klientovi. Odborné poradenství, které je u nás samozřejmostí. Navíc díky využití našich služeb či nákupu materiálů u nás, vám nabízíme zdarma náš rozpočtový program stavebních prací, ve kterém si velice snadno můžete vytvářet kalkulace na stavební práce i s cenami materiálů. Dále nabízíme i zapůjčení vhodného nářadí, které budete potřebovat, i možnost vybrat si řemeslníka (realizační firmu) z vašeho regionu, kdy jsou ceny řemeslných prací zprůměrovány z celého trhu. Zakoupené armovací tkaniny (perlinky, doplňky či fasádní lepidla expedujeme do 24 hodin. Při větších odběrech armovacích tkanin (perlinek), doplňků či fasádních lepidel poskytujeme množstevní slevu.

 

Proč je důležitá aplikace penetračního nátěru na fasádu ?

Rádi bychom vám v této kategorii nabídli naše služby v oblasti aplikace penetračních nátěrů na fasády. Mimo realizace vám dokážeme dodat i vysoce kvalitní penetrace (probarvené k vámi zvolenému odstínu barvy nebo omítky) od předních výrobců jako je například Weber, Mistral aj. Při aplikaci penetračních nátěrů vždy postupujeme dle technologických předpisů a důkladně kontrolujeme průběh kvality během realizace, aby se předešlo chybným krokům. Naši smluvní realizační firmy disponují plně kvalifikovanými řemeslníky, kteří při své práci vždy dbají na správné postupy, aby výsledné dílo bylo pokaždé vysoce kvalitní.

Cílem penetrace je vytvoření ochranného filmu a zpevnění zejména starších fasád, což má penetrační nátěr jako jeden z nejdůležitějších úkolů. Dalším úkolem penetračního nátěru vede ke snížení savosti podkladu a ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy. Pojďme si nyní tyto pojmy blíže vysvětlit.

     Zpevnění nesoudržných podkladů

- v tomto případě se od penetračních nátěrů nejčastěji očekává nemožné. I penetrační nátěr s velkou schopností proniknutí (nosné médium na bázi lakového benzínu) pronikne na běžně zvětralých povrchu pouze do hloubky 1 mm. Pokud je povrch zvětralý hlouběji, nedá se zpevnit výhradně penetračním nátěrem. Důvodem jsou nesoudržné spodní vrstvy, kam penetrace nepronikne. V těchto případech sice penetrace vytvoří pevnou povrchovou vrstvu (ostatně, při povrchu je i její největší koncentrace), ale není možné zpevnit velké tloušťky materiálů (s výjimkou tlakových penetrací, což je však jiná technologie). Nejrozšířenější je penetrace povrchu pod vnitřní barvy po seškrábání původních nátěrů.

 

     Sjednocení nasákavosti podkladů

- sjednocení nasákavosti podkladů je velmi důležité zejména při silikátových nátěrových hmotách, které při vytvrzování reagují v závislosti na vlhkosti podkladu, přičemž nejednotná vlhkost může způsobit různobarevné skvrny.

     Zvýšení přilnavosti další povrchové úpravy - v tomto případě penetrace plní funkci spojovacího můstku mezi podkladem a požadovanou povrchovou úpravou. Zvýšení přilnavosti další povrchové úpravy je vhodné všude tam, kde je podklad hutný, tvrdý nebo nenasákavý.

 

Jak probíhá aplikace penetračního nátěru na fasádu ?

Fasádní penetrace je velmi potřebný nátěr před nanášením fasádních barev či tenkovrstvých omítek. Základní vrstva na kterou se nanáší konečná povrchová úprava se musí napenetrovat podkladním nátěrem speciálně určeným pro daný typ povrchové úpravy. Je zapotřebí napenetrovat opravdu každý kus povrchu (penetrace se musí dostat hloubkově do každého záhybu). Na penetraci totiž velmi závisí trvanlivost a kvalita následné fasádní barvy. Pokud by penetrace nebyla správně provedena (zejména u starých fasád) hrozí vysoká prašnost podkladu a do jednoho až dvou let vyšší pravděpodobnost, že by se nátěr mohl začít odlupovat. Penetrace se provádí minimálně po 5 dnech po úplném vyzrání základní vrstvy. Nanášení penetračního nátěru na podklad provádíme krouživými i křížovými tahy pomocí štětky či válečku, aby se penetrace dostala do všech pórů a dostatečně tak pronikla do podkladu. U členitějších fasád (hlubších) je vyžadováno penetrovat s rozředěným roztokem (hloubková penetrace). Na základě našeho doporučení penetrační nátěr necháváme vyschnout nebo jinak řečeno vyzrát do druhého dne.

     Pokud jste se tedy rozhodli pro realizaci penetračního nátěru na vaši fasádu a potřebujete kvalifikovanou pomoc, neváhejte nás kontaktovat.  Rádi vám poradíme i vhodný a cenově výhodný produkt, který splní vaše očekávání. Našim klientům garantujeme vysokou kvalitu realizace pod ochranou zkušených řemeslníků a v dohodnutém termínu, včasné předání zakázky klientovi. Odborné poradenství, které je u nás samozřejmostí. Navíc díky využití našich služeb či nákupu materiálů u nás, vám nabízíme zdarma náš rozpočtový program stavebních prací, ve kterém si velice snadno můžete vytvářet kalkulace na stavební práce i s cenami materiálů. Dále nabízíme i zapůjčení vhodného nářadí, které budete potřebovat, i možnost vybrat si řemeslníka (realizační firmu) z vašeho regionu. Při využití našich smluvních partnerů jsou ceny řemeslných prací zprůměrovány z celého trhu.  Zakoupené penetrační nátěry expedujeme do 24 hodin. Při větších odběrech penetračních nátěrů poskytujeme množstevní slevu.

ČÍST VÍCEZabalit
Zobrazit:
Hledat v kategoriiHledat
Kde hledat:
Řadit dle:5 produktů

Soklové lišty

 

Soklové lišty